Archyvas

Vasaros stovykla „ONT RUBEŽIAUS“

    

2017


  

Stovyklos data: 2017 m. liepos 23–29 d.

Stovyklos vieta: Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių
r. sav.

 

Stovyklos štabas

Stovyklos viršininkas – sktn. sk.
vytis br. Andrius Byčius

Stovyklos viršininko adjutantė –
pat. sk. s. Agnė Račkauskaitė

Stovyklos
komendantas – sk. vytis br. Gediminas Nausėda

Viešųjų
ryšių koordinatorė – sk. s. Gabrielė Žymančiūtė

Apsaugos
viršininkas – sk. br. Egidijus Čemalonskas

Maitinimo
koordinatorius – paieškomas

 

Gyvenimo sąlygos

Visą stovyklą gyvenimas vyks
gamtoje, nakvynė palapinėse ar kitokiose, savo pasigamintose pastogėse. Maisto
produktų pirkimą organizuos stovyklos štabas. Stovyklautojams iki 12 m.
maitinimą organizuos stovyklos štabas, kiti stovyklautojai maistą gaminsis
patys. Stovykloje bus biotualetai. Maisto gamybai, prausimuisi naudojamas
vanduo iš šulinio.

 

Kontaktinė informacija

Stovyklos
viršininkas Andrius Byčius tel. 8 620 38144

Stovyklos
viršininko adjutantė Agnė Račkauskaitė tel. 8 621 72608

Stovyklos
el. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt

 

Registracija

Registracija
vyksta 2017-06-01 ÷ 2016-07-09 d.

Žemaitijos
skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei / gaujai, registruojasi
pas savo draugovės / gaujos atsakingą asmenį.

 

 • · Perkūno draugovė (Kuršėnai)

Registraciją vykdantis asmuo: sk.
s. Rugilė Urbonaitė

Kontaktai:
8 672 76631 // El. p. 00rugile00@gmail.com

 

 • Šiaulių Šv. Jurgio draugovė
  (Šiauliai)

Registraciją vykdantis asmuo: sktn.
sk. vytis br. Giedrius Girdvainis

Kontaktai:
8 616 45426 // El. p. giesas.skautas@gmail.com

 

 • · Baltosios ilties gauja (Šiauliai)

Registraciją vykdantis asmuo: sktn.
vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė

Kontaktai:
8 602 01057 // El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com

 

 • Žemynos draugovė (Mažeikiai)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Beatričė Matiukaitė

Kontaktai: 8 655 34018 // El. p. betux08@gmail.com

 

 •  Piligrimo draugovė (Akmenė)

Registraciją
vykdantis asmuo: sk. s. Klaudija Ivanovaitė

Kontaktai: 8 603 25230 // El. p. drakosha0202@gmail.com

 

 • Vydūno draugovė (Žemaičių Kalvarija)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Ilona Jasaitienė

Kontaktai: 8 674 20387 // El. p. ylona.jasa@gmail.com

 

 •  Medeinos draugovė (Seda)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. br.
Ernestas Martinkus

Kontaktai: 8 692 07268
// El. p. ernismartinkus@gmail.com

 

 • Šv. Pranciškaus draugovė ir Raudonosios gėlelės gauja (Venta)

Registraciją vykdantis asmuo: sk. br. Lukas Račkauskas

Kontaktai: 8 624 75012 // El. p. lukas.rackauskas10@gmail.com

 

 • Draugovėms
  nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti asmenys

Registraciją vykdantis asmuo: pat.
sk. s. Agnė Račkauskaitė

Kontaktai: 8 621 72608 // El. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt 

 

Registruojantis
į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti
:

 •  Stovyklautojo anketą (1 priedas);
 • Stovyklos kelialapio mokestį.

 

Nepilnamečiai stovyklautojai,
atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos metu
pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma
079/A
arba forma 027-1/a(išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba jos kopiją).

 

Kelialapio kainos

1.     25 €  Registruojantis iki liepos 9 d. Vienos dienos kaina – 4,5 €

1.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario
mokestį už einamuosius metus.

1.2. Kitų organizacijų nariams, kurias
raštu kvietė stovyklos štabas.

2.     40 € Registruojantis
stovykloje. Vienos dienos kaina – 7 €

2.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario
mokestį už einamuosius metus.

2.2. Kitų organizacijų nariams, kurias
raštu kvietė stovyklos štabas.

3.     50 € visi
kiti stovyklautojai. Vienos dienos kaina – 8,5 €

ŽSO nariams, susimokėjusiems nario
mokestį už einamuosius metus, kai iš šeimos vyksta du ir daugiau ŽSO narių –
vienam skautui kelialapio kaina 17,5 Eur, registruojantis iki
liepos 9 d.

Nuo
2017 m. liepos 23 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio
mokestis negrąžinamas.

 

Atvykimas į stovyklą

Atvykimas
į stovyklą 2017 m. liepos 23 d. nuo 1000iki 1200 val.

Stovyklos
dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių
stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.

 

Išvykimas
iš stovyklos

Iš stovyklos išvykstama 2017 m.
liepos 29 d. nuo 1200 iki 1400 val.

Stovyklos
dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už
nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi
stovyklautojo tėvai / globėjai.

 

Stovyklos vadovų atsakomybė, pareigos, teisės

Stovyklos
vadovai atsako:

1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos
metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš
jos).

2. Už stovyklautojo maitinimą:
pusryčiai, pietūs, vakarienė.

3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl:
saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus
(ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.

4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus,
kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

 

Stovyklos
vadovybė neatsako:

1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį
turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.

2. Už stovyklautojo sveikatos
sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių
sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymo, higienos,
maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

 

Stovyklos
vadovų pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti,
nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.

3. Nesikeikti.

4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti
santykių problemas su stovyklautoju.

5. Atvykus į stovyklą, paskambinus
telefonu suteikti tėvams / globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų
vaiką.

6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti
stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.

 

Stovyklos
vadovų teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo
nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus
stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines
užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.

3. Stovyklautoją pašalinti iš
stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai
pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo
pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą
nedelsiant telefonu informuojami tėvai.

4. Neatsižvelgti į stovyklautojo
norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir
skautiškai ideologijai.

5. Kilus įtarimui dėl neleistinų
produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti stovyklautojo
daiktų patikrinimą.

 

Stovyklautojo
atsakomybė:

1. Gerbti kitus stovyklautojus:
nesityčioti, nenaudoti smurto.

2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų
nurodymų.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be
savo tiesioginio vadovo žinios.

4. Nesikeikti.

5. Neturėti su savimi ir nevartoti
alkoholio, narkotinių medžiagų.

6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia
sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.

7. Neinformavus stovyklos viršininko,
neišvykti iš stovyklos.

8.  Atsivežti į stovyklą daiktus,
priemones, kurios nurodytos 2 priede.

9. Stovyklautojui griežtai draudžiama
slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius
maisto produktus.

 

Stovyklautojo
tėvų / globėjų atsakomybė:

1, Atsakingai užpildyti stovyklautojo
anketą (1 priedas).

2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko,
kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.

3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl  nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu,
pašalinamas iš stovyklos.

4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui
nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos
viršininką.

 

                                    

Informacija                       1 priedas                        2 priedas
apie stovyklą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *