Archyvas

Jaunesniųjų skautų stovykla „VILKO LETENA“

2017

 

Stovykla data: birželio 30 d. – liepos 2 d.

Stovyklos vieta: Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.

Stovyklos viršininkas: pat. sk. br. Rokas Budrys (tel. nr.
+37062682633; el. paštas: budrokas@gmail.com )

       Stovyklos dalyviai: Žemaitijos skautų organizacijos nariai, nuo 7 metų iki
12 metų amžiaus imtinai.

 

Gyvenimo sąlygos

Maitinimas–pirmąją
dieną (penktadienį) maitinimu rūpinasi patys stovyklautojai, vėliau maistą
gamins stovyklos štabas.

Nakvynė–palapinėje.

Prausimasis–įrengtoje
prausykloje.

 

Registracija

Registracija
vykdoma  nuo 2017-04-24 iki 2017-06-18

Registracija pas draugininkus ir gaujų vadus:

 • Medeinos draugovė (Seda): pat. sk. s.
  Vilija Ročytė (+37062103699 vilija.rocyte@gmail.com)
 • Perkūno draugovė (Kuršėnai): sk. s. Ieva Šukytė (+37067779231ievutesukyte@gmail.com)
 • Piligrimo draugovė (Akmenė): sk. s. Klaudija Ivanovaitė (+37060325230 drakosha0202@gmail.com)
 • Žemynos
  draugovė (Mažeikiai): 
  pat. sk. s.
  Beatričė Matiukaitė (+37065534018 betux08@gmail.com)
 • Vydūno
  draugovė (Žemaičių Kalvarija): 
  pat. sk. s. Ilona Jasaitienė (+37067420387 ylona.jasa@gmail.com)
 • Raudonosios
  gėlelės gauja (Venta): 
  sk. s. Eidmantė Lileikytė (+37066217376 eidmeli@gmail.com)
 • Šv. Pranciškaus draugovė (Venta): sk. s. Livija Buišaitė
  (+37062580732 buisaitelivija@gmail.com)
 • Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai): sktn. sk. vytis br. Giedrius
  Girdvainis (+37060825793 giesas.skautas@gmail.com)
 • Baltosios ilties
  gauja (Šiauliai): 
  sktn.
  vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė (+37060201057  jurgita.kunickaite@gmail.com)

Stovyklos kelialapio kaina – 3 eurai 

Į stovyklos
kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos organizavimo, stovyklautojo
maitinimo, programos
įgyvendinimui reikalingų priemonių išlaidos.

Prasidėjus
stovyklai, t. y. nuo 2017 m. birželio 29 d., atsisakius dalyvauti stovykloje,
sumokėtas kelialapio
mokestis negrąžinamas.

 

 

Atvykimas į stovyklą

 

Atvykimas į
stovyklą  2017 m. birželio 30 d. nuo
17:00 iki 18:00 val.

Stovyklos
dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų
atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

 

Išvykimas iš stovyklos

Iš stovyklos
išvykstama 2017 m. liepos 2 d. nuo 12:00 iki 13:00 val.

Stovyklos
dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų
išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

Stovyklos vadovų atsakomybė,
pareigos, teisės

Stovyklos vadovai atsako:

       1. Už
stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas
atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).

2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.

3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su
aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos
teritorijos.

       4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu
tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.


Stovyklos vadovybė neatsako:
1. Už
stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas, piniginė,
fotoaparatas ir kt.
2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės,
astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už
sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako
LR įstatymų numatyta tvarka.

 

Stovyklos vadovų pareigos:

1. Gerbti
stovyklautojus.

2. Stovyklos
teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.

       3. Nesikeikti.

       4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.

       5. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams/globėjams visą
pageidaujamą informaciją apie jų vaiką.
       6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį
vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.

 

Stovyklos vadovų teisės:

1. Duoti
protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo
nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti
stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.

       3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų
nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles.
Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė,
apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu  informuojami tėvai.
       4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie
prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.
       5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto
pasisavinimo – atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.

Stovyklautojo atsakomybė:
1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto.
2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.
3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.
4. Nesikeikti.
5. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo
turtą.
7. Neinformavus stovyklos viršininko, neišvykti iš stovyklos.
8. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 1 priede.
9. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir
paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.

Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą.
2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas
iš stovyklos“.
3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės
sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.
4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš
stovyklos informuoti stovyklos viršininką.

 

P.S.Dalyviams rekomenduojama perskaityti arba peržiūrėti „Džiunglių knygą“

 

 

 

RENGINĮ ORGANIZUOJA


 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *