Archyvas

Vasaros stovykla „Širdies palapinė“

 
     
 
Žemaitijos skautų organizacijos vasaros stovykla
„Širdies palapinė“
Stovyklos data: 2014 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 2 d.
Stovyklos vieta: Dingailių km., Sedos sen., Mažeikių r.
Stovyklos vadovybė:
 • Stovyklos viršininkė – sktn. vyresn. sk. s.
  Dovilė Byčienė, +37069810986, dovepra@gmail.com
 • Stovyklos komendantas – sktn. sk. vytis
  br. Andrius Byčius, 
  +37068434474,
  andrius.bycius@gmail.com
 • Jaunesniųjų skautų pastovyklės
  komendantė – pat. sk. s. Vykinta Zeleckytė
 • Sesių pastovyklės komendantė – pat. sk.
  s. Rūta Brazlauskaitė
 • Brolių pastovyklės komendantas – sk. br. Ignas Jonkauskas
 • Stovyklautojų maitinimo koordinatorė – s.
  Gabrielė Žymančiūtė

Stovyklos pristatymas

Stovyklautojai galės save išbandyti įvairiose
užduotyse, ugdančiose savarankiškumą, kūrybiškumą, fizinę ištvermę ir t. t.
Stovyklos dalyviai pritaikys jau turimas žinias praktikoje, taip pat įgaus
naujų (patys įsikurs pastovyklę, ja rūpinsis, gamins maistą ir kt.), dalyvaus
įvairiuose žygiuose ir išvykose, kurių metu pažins apylinkes ir t. t.
Stovyklautojai, leisdami laiką gamtoje, ne tik praturtins savo dvasinį pasaulį
ir vertybes, mokysis bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros, atsakingumo ir
drausmės, bet ir turės galimybę susirasti naujų draugų, geriau pažinti
skautiškas idėjas, leisti vakarus prie laužo.


Gyvenimo sąlygos
Gyvenimas gamtoje,
nakvynė palapinėse. Dalyviai bus suskirstyti į tris pagrindines gyvenamąsias
erdves – pastovykles: jaunesnieji skautai (nuo 8 iki 11 m.), skautės (nuo 12 m.),
skautai (nuo 12 m.).
Prausimasis – įrengtoje prausykloje,
maudymasis – Renavo tvenkinyje.
Aprūpinimą maistu garantuoja stovyklos štabas,
maisto gamyba vyks pastovyklėse.


Stovyklos dalyviai
Žemaitijos skautų organizacijos
nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kitų
kviestų organizacijų nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kiti asmenys,
norintys susipažinti su organizacijos veikla, nuo 8 metų amžiaus.


Kelialapio kainos
1.     60 Lt arba 10
Lt/d. – ŽSO nariams, registruojantis iki liepos 19 d.
2.     60 Lt arba 10
Lt/d. – kitų kviestų organizacijų nariams, registruojantis iki liepos 19 d. 1
3.     120 Lt arba 20
Lt/d. – ne skautams, registruojantis iki liepos 19 d. 2
4.    120 Lt arba 20
Lt/d. – ŽSO nariams, kitų kviestų organizacijų nariams, registruojantis liepos 
20 d. ir vėliau.
Pastabos:
1 Registracijos metu būtina pateikti dokumentus,
įrodančius pilnateisę narystę organizacijoje. (Vadovo raštas, patvirtinantis
narystę, nario pažymėjimas ar kt.).
2 Dalyvauti gali tik tie asmenys, kurie dar nėra
dalyvavę Žemaitijos skautų organizacijos stovykloje. Dalyvių skaičius ribotas,
todėl būtina išankstinė registracija.

Į stovyklos kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos
organizavimo, stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų
priemonių išlaidos.
Prasidėjus stovyklai, t. y., nuo 2014 m. liepos 27 d.,
atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis negrąžinamas.

Registracija
Registracija vyksta 2014 05 26–2014 07 19 dienomis.

Žemaitijos
skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei, registruojasi pas savo draugovės atsakingą asmenį.

Šv. Jurgio
draugovė (Šiauliai)
Registraciją skautams
nuo 12 m. vykdantis asmuo: pat. sk. s. Kotryna Šlivinskaitė
Kontaktai: tel nr.:
+37063018703 // El. p. slivinskaite@gmail.com


Registraciją skautams
nuo 8 iki 11 m. vykdantis asmuo: sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė
Kontaktai: +37060201057
// El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com
Skambinti nuo 13 val.

Perkūno draugovė
(Kuršėnai)
Registraciją
vykdantis asmuo: pat. sk. s. Evelina Biliūnaitė
Kontaktai:
+37060172083 // El. p. eveliuke2@gmail.com


Šv. Pranciškaus draugovė ir Raudonosios gėlelės gauja (Venta)
Registraciją
vykdantis asmuo: s. Gabrielė Žymančiūtė
Kontaktai: +37062587634
// El. p. ggabrielezymanciute@gmail.com


Piligrimo
draugovė (Akmenė)
Registraciją
vykdantis asmuo: pat. sk. s. Jūratė Stonienė
Kontaktai: +37061287274
// El. p. jurate.stoniene@gmail.com


Žemynos draugovė
(Mažeikiai)
Registraciją
vykdantis asmuo: sk. s. Loreta Raudytė
Kontaktai: tel nr.:
+37066200967 // El. p. raudyte.loreta@gmail.com


Medeinos
draugovė (Seda)
Registraciją Sedoje
vykdantis asmuo: sktn. s. Virginija Katkuvienė
Kontaktai:
+37061576799 // El. p. virginija.plinkses@gmail.com


Medeinos
draugovė (Žemaičių Kalvarija)
Registraciją
Žemaičių Kalvarijoje vykdantis asmuo: sk. s. Ilona Jasaitienė
Kontaktai:
+37067420387 // El. p. ylona.jasa@gmail.com
Skambinti nuo 18 val.


Draugovėms
nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti asmenys
Registraciją vykdantis
asmuo: sktn. vyresn. sk. s. Dovilė Byčienė
Kontaktai: +37069810986
// El. p. dovepra@gmail.com
Registruojantis
būtina susiderinti kelialapio mokesčio perdavimo aplinkybes.
Dalyvio
registracijos 1 priedą nuskanuoti ir
atsiųsti elektroniu paštu, o originalą atsivežti į stovyklą.

Registruojantis
į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

 • Stovyklautojo
  anketą (1 priedas);
 • Stovyklos
  kelialapio mokestį.


Nepilnamečiai
stovyklautojai, atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos
metu pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma 079/A arba forma 027-1/a (išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba jos kopiją))
.


Atvykimas į stovyklą
Atvykimas į
stovyklą 2014 m. liepos 27 d. nuo 1200 iki 1400 val.
Stovyklos dalyviai
į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių
stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.


Išvykimas iš stovyklos
Iš stovyklos
išvykstama 2014 m. rugpjūčio 2 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Stovyklos dalyviai
iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už nepilnamečių
stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.


Stovyklos vadovų atsakomybė, pareigos, teisės
Stovyklos
vadovai atsako:
1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos
metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta
iš jos).
2. Už stovyklautojo maitinimą:
pusryčiai, pietūs, vakarienė.
3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl:
saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio
išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui,
susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į
pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.


Stovyklos
vadovybė neatsako:
1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas,
piniginė, fotoaparatas ir kt.
2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų,
šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo
stovyklos vadovų. Už sveikatos
sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR
įstatymų numatyta tvarka.

Stovyklos vadovų
pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

 

 

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti,
nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.
3. Nesikeikti.
4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti
santykių problemas su stovyklautoju.
5. Atvykus į stovyklą, paskambinus
telefonu suteikti tėvams/globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų
vaiką.
6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti
stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.


Stovyklos vadovų
teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo
nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus
stovyklautojui.

 

2. Duoti stovyklautojui sportines
užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.
3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos,
jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia
stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo
iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant
telefonu  informuojami tėvai.
4. Neatsižvelgti į stovyklautojo
norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms
ir skautiškai ideologijai.
5. Kilus įtarimui dėl neleistinų
produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti
stovyklautojo daiktų patikrinimą.

 

 


Stovyklautojo atsakomybė
1. Gerbti kitus stovyklautojus:
nesityčioti, nenaudoti smurto.
2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų
nurodymų.
3. Nepalikti stovyklos teritorijos be
savo tiesioginio vadovo žinios.
4. Nesikeikti.
5. Neturėti su savimi ir nevartoti
alkoholio, narkotinių medžiagų.
6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia
sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
7. Neinformavus stovyklos viršininkės, neišvykti iš stovyklos.
8. Atsivežti į stovyklą daiktus,
priemones, kurios nurodytos 2 priede.
9. Stovyklautojui griežtai draudžiama
slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus
gendančius maisto produktus.


Stovyklautojo
tėvų / globėjų
atsakomybė
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo
anketą (1 priedas).
2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko,
kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.
3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis
dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.
4. Apie
nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš
stovyklos informuoti stovyklos viršininkę.

 


Informacija apie stovyklą   
1 priedas       
2 priedas

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *