ŽSO stovykla „Aplink pasauli“

2009 08 9-15

Kelionės aplink pasaulį pradžia…
Gražus bei saulėtas rytas…
Atvažiuojančios pilnutėlės mašinos…
Išvažiuojančios pustuščios…
Registracija…
Skirtstymąsis į skiltis…
Palapinių statymasis…
Atidarymo rikuotė…
Krikštynos…
Gaublio, žemėlapio, kompaso gaminimas…
Tuškenimąsis užtvankoje…
Džiaugsmas… juokas…
Pastovyklių statymas…
Prakaito liejimas…
Skanus, jėgų suteikiantis maistas…
Dainos ir giesmės…
Pamaldos…
Ramybė… susikaupimas…
Mankštelės…
Traiškanotos akys…
Didžiules eilės prie nuostabiausiųjų namelių…
Kareiviai ir jų trasa…
Savigynos mokinimasis…
Pirmasis lietus…
Pirmieji peršlapę batai bei kojinės…
Galiausiai peršlapusios palapinės…
Paskutiniai sausi rūbai…
Koncertas Renavo dvare…
Miegantys jaunesnieji skautai…
Daugybė atsiskleidusių talentų…
Šaunūs kandidatų į skautus ir vyčius pasirodymai…
Talka Renavo dvare…
Skautoramos…
Vėliavos pagrobimas…
Naktinis žygis…
Ilgas ir saldus po jo miegas…
Futbolas per LIETŲ…
Nešvarus bei slidinėjantys purvuose žaidėjai…
LUNO parkas…
Pamišę atrakciono parko vedėjai…
Siaubo kambarys, jumping guma…
Svarbiausia saugumas…
Laužai…
Šiluma… bendrystė…
Šokiai – pokiai su „Saulės“ kolektyvu iš Šiaulių…
Tinginys su kakava…
Atsisveikinimo rytas…
Visa tai ir dar daugiau matėme bei patyrėme šioje stovykloje.
Sese Renata