Archyvas

ŽSO veikla nuo kovo 6 d.

Mieli skautai,

Remiantis LR NUTARIMU DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO (2021 m. kovo 3 d. Nr. 128):

„2.2.9.3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus <…> neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“

ŽSO vienetų veikla:

Kaip rašoma nutarime dėl karantino sąlygų, nuo kovo 6 d. galima organizuoti sueigas atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 žmonės (įskaitant vadovą). Organizuojamų sueigų metu skautai privalo dėvėti burną ir nosį uždengiančias apsaugos priemones; prieš sueigą ir jos metu dezinfekuoti rankas; jeigu yra galimybė, laikytis 2 metrų atstumo.

Primename:

Šiuo laikotarpiu labai svarbu plauti rankas, čiaudėti į vidinę alkūnės dalį, vengti fizinio kontakto ir didelių sambūrių, išlikti ramiems, bendrauti su tėvais, leisti kokybiškai laiką, skaityti knygas, žaisti stalo žaidimus, skaniai valgyti, gerai išsimiegoti ir kiekvieną dieną padaryti po gerąjį darbelį.

Broliai ir sesės,
Budėkit!