Žygis į Sedą

Penktadienį vakare apie 18h išvažiavome į žygi. Jis vyko Sedoje, šeštadienį. Pernakvoję pas Virginiją, apie 10h išvažiavome į Sedos mokyklą. Ten mus pasitiko svetingai, surinko 3lt mokestį ir išmokė naudotis komposu, ir nusistatyti azimutą. Po to mus paskirstė į tris grupes. Gavę tik azimutą ir atstumą patys žemėlapyje turėjome surasti punktus pro kuriuos reiks praeiti. Apie 13h išėjome į žygį grupėse. Ėjome apie 2 valandas kai pagaliau susitikome galutiniame taške. Trečioji grupė atsiliko, turbūt todėl, kad juos vedė Byčius. Todėl mes jų nelaukėme ir išskubėjome prie Vasario 16osios pamonklo. Ten nuėję pavalgėme, užsikurėme lauželį, pasišildėme, ir išėjome atgal. Atgal ėjome labai greit ir net neįusėjus kelio atėjo naktis. Grįžę į mokyklą pavalgėme makaronų, pažaidėme žaidimus, papasakojome vieni kitiems žygio įspūdžius, po to išėjome žiūrėti filmo, gerti kakavos ir valgyti sausainius. Sausainiai su kakava buvo tikrai skanūs! Žygis tikrai buvo labai geras ir įdomus.