Archyvas

Žygis „Ventos vingiais‘21“

Broliai ir sesės!

Kadangi jau atėjo pavasaris, o visi stalo žaidimai jau žaisti ne po vieną kartą, kviečiame nusivalyti apdulkėjusius žyginius batus ir leistis į tradicinį Žemaitijos skautų organizacijos žygį „Ventos Vingiais‘21“. Pasikvieskite savo šeimos narius, draugus ir praleiskite turiningai šeštadienio dieną, pasinaudokite puikiai galimybe išbandyti save, iš arti pajusti pavasarinės gamtos alsavimą. Patirkite kelionės džiaugsmą ir vėl išgyvenkite eilinį skautišką nuotykį!

Žygio data: 2021-04-17

Žygio pradžia: startuojama nuo Ventos regioninio parko lankytojų centro (Ventos g. 30A, Venta). Žygeiviai startuoja pasirinktu laiku nuo 08:00 val.

Žygio pabaiga: finišuojama Viekšniuose prie paminklo Vytautui Didžiajam (Bažnyčios ir Biržiškų gatvių kampas). Žygeiviai finišuoja pasirinktu laiku iki 18:00 val.

Žygio dalyviai:
– Žemaitijos skautų organizacijos nariai nuo 12 metų amžiaus.
– Kitų organizacijų nariai nuo 12 metų amžiaus.
– Kiti asmenys, norintys susipažinti su Žemaitijos skautų organizacijos veikla nuo 12 metų amžiaus.
Žygyje galima dalyvauti po vieną asmenį (individualiai) arba ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. Dalyviai jaunesni nei 16 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji asmenys.

Žygio maršrutas: žygis vyks Ventos regioniniame parke, tad visi žygio dalyviai turės puikią galimybę iš arčiau susipažinti su šiame parke esančiais gamtos, istorijos ir kultūros paveldo objektais. Žygiuojama pagal žygio organizatorių iš anksto pateiktą maršrutą.

Atstumas: ~23 km.

Registracija: Žygio dalyvių išankstinė registracija vykdoma iki 2021 m. balandžio 16 d. (giesas.skautas@gmail.com).

 • Individuali registracija: vardas, pavardė, pilna gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, miestas (skautai taip pat pateikia ir savo vieneto pavadinimą).
 • Grupės registracija: grupės vadovo (ar lydinčio asmens) vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pato adresas, grupės narių vardai, pavardės, pilnos gimimo datos.

Žygio eiga:

 1. Parsisiųskite programėlę „AllTrails“.
 2. Atsidarykite maršruto nuorodą:
  https://www.alltrails.com/explore/map/sun-21-mar-2021-08-30-d9fea4c?u=m
 3. Jei nuoroda atsidarė per naršyklę, spauskite 3 taškelius viršutiniame dešiniajame kampe ir atsidarykite per programėlę „AllTrails“.
 4. Atsidarius programėlei su maršrutu, vėl paspauskite 3 taškelius viršuje dešiniajame kampe, bei paspauskite „Load into Recorder“.
 5. Kai būsite pasiruošę startuoti, spauskite raudoną mygtuką ir pradėkite žygį!

Žygio legenda:

0,0 km – žygio startas prie Ventos regioninio parko lankytojų centro.
0,05 km – sukti į karę link Ventos gimnazijos.
0,3 km – sukti į dešinę link Žerkščių kaimo.
1,14 km – sankryžoje sukti į dešinę.
1,6 km – sankryžoje sukti į dešinę.
1,8 km – sankryžoje sukti į kairę.
3,8 km – esančiose kapinaitėse galima rasti „Velnio pėdą“.
4,75 km – sankryžoje sukti į dešinę.
5,1 km – Milieškų koplyčia. Pailsėjus apsisukti ir eiti atgal.
6,16 km – sukti į miško keliuką.
6,64 km – paminklai Lietuvos partizanams. Pailsėjus eiti per mišką keliu.
7,06 km – sankryžoje sukti į dešinę.
7,6 km – priėjus mišką eiti pamiške iki elektros laidų linijos.
7,7 km – eiti palei elektros laidus per mišką, bet tik įėjus į mišką matysis Užpelkių pušis.
8,2 km – išeinama į lauko kampą. Toliau eiti palei mišką. Miškas turi būti dešinėje pusėje.
8,47 km – einame keliuku per mišką.
8,86 km – Pušys seses. Toliau eiti į dešinę.
9,34 km – sankryžoje sukti į kairę.
11,5 km – sankryžoje sukti į kairę.
12,6 km – sankryžoje sukti į dešinę.
13 km – Juozo Miltinio tėviškė. Toliau eiti žvyrkeliu.
16,3 km – sankryžoje eiti dešiniau.
17,45 km – sankryžoje eiti dešiniau.
17,83 km – Gyvolių piliakalnis. Toliau eiti per Gyvolių kaimą.
19,5 km – išsukti iš asfaltuoto kelio ir eiti miško keliuku.
19,9 km – toliau eiti per pievą palei Virvytės upę iki Ventos ir Virvytės upių santakos.
20,3 km – Ventos ir Virvytės upių santaka. Grįžti atgal iki tilto per Virvytės upę.
20,7 km – tiltu persikelti per upę.
21 km – eiti vienu iš mediniu takelių per pušyną.
21,2 km – eiti per lauką išmintu takeliu.
22,8 km – eiti per kabantį tiltą per Ventos upę.
22,9 km – sukti į kairę.
23,26 km – paminklas Biržiškų šeimai.
23,5 km – žygio finišas – paminklas Vytautui Didžiajam.

Žygio taisyklės:

Žygio dalyviai privalo:

 1. Laikytis bendrosios tvarkos: būti drausmingais, gerbti kitus žygio dalyvius (nesityčioti, nenaudoti smurto), tausoti gamtą ir aplinką.
 2. Laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. 
 3. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą kito žygio dalyvio turtą.
 4. Saugoti asmeninius daiktus.
 5. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus (Tel.112).
 6. Laikytis visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų apribojimų ir reikalavimų, skirtų koronaviruso infekcijos suvaldymui.

Žygio dalyviams draudžiama:

 1. Šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.
 2. Vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas.
 3. Skleisti politinę propagandą.
 4. Pažeidinėti viešąją tvarką.

Žygio dalyviai turi teisę:

 1. Laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę.
 2. Bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti.

Papildoma informacija:

 1. Žygis „Ventos vingiais‘21“ finansuojamas žygio dalyvių lėšomis.
 2. Žygio dalyviai jaunesni nei 16 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji asmenys.
 3. Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis.
 4. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
 5. Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.

Žygio organizatoriai prašo pasidalinti žygio akimirkomis!
Nuotraukas siųskite pat. sk. s. Enrikai Pakulnevičiūtei (enrika.pakulneviciutea@gmail.com)

Detalesnė informacija:
sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis
+37061645426
giesas.skautas@gmail.com