Antrasis šv. Jurgio draugovės gimtadienis

(Rugsėjo 27d.)

Gimtadienis – pati gražiausia šventė,
Ar žydi obelys, ar gruodas už kalnų.
Ir nesvarbu, kiek metų pragyventa,
Kada aplinkui tiek gerų draugų.

Taip, gimtadienis šauni šventė, tiek jubiliato, tiek
svečių atžvilgiu. Šįkart svečių nebuvo, nes jubiliatas – visi šv.
Jurgio draugovės nariai. Susirinkę Šiaulių vyskupijos Šeimos centre,
galėjome džiaugtis peržiūrėdami archyvines nuotraukas, filmukus. Taip
pat, smaližių džiaugsmui, valgėme tortukus. Buvo šauni vakaronė, davusi
suprasti, kiek mums daug gali duoti skautiškoji veikla. Dveji metai
šaunaus bendradarbiavimo, buvimo kartu, sunkumų bei problemų sprendimo,
džiaugsmo, atsakomybės nešimo… visko kas įvyko ir kiek mums visiems
tai davė per šiuos metus neįmanoma aprašyti. Joks metraštis ar
laikraštis nesutalpins mūsų įgautos patirties, patirtų džiaugsmo
akimirkų… galime tik džiaugtis ir tikėtis, kad tai buvo ne paskutinis
gimtadienis, kad tokių ateityje turėsime ne tris ir ne penkis, o
mažiausiai keliolikaJ.

Sesė Renata