Žygis į kryžių kalną

 (2008 spalio 27d)

Šis rudeninis žygis organizuojamas jau antrąkart. Pirmąjį kartą
mūsų sesės atnešė brolių pagamintą nemažą draugovės kryžių. Buvo tikrai
linksma kelionė, bet šių metų žygis, mano manymu, aplenkė pernykštį
savo nuotaika bei žmonių, dalyvavusių jame, skaičiumi.
Visų pirma, jį organizavo viena iš Nendrių skilties narė Justina.
Tikrai buvo pasistengta, kad mums netektų nuobodžiauti kelionės metu.
Teko ir vaidinti, dainuoti kaip kūrybiškiausiems skautams. Tik atėję į
kryžių kalną, pavalgėme ir patraukėme link vienuolyno, kuriame vyko
dieninė malda. Prisijungėme, ramiai pasėdėjome, aišku ne visi (taip,
tai jūs, žalčiai). Po jų patraukėme link savo kryžiaus. Ten nuėję,
turėjome puikią progą, pagalvoti apie savo troškimus, norus ar
maldavimus, kuriuos, užrašę ant sesės Justės nupirktų kryželių,
pakabinome ant draugovės kryžio. Po rimtosios žygio dalies prasidėjo
linksmoji, tokia kaip įvairiausi žaidimai: voriukas, drambliukas ir
visi kiti judresni bei aktyvesni. Tai buvo mūsų jaunųjų Žalčių rojus.
Papietavę, linksmai pasibuvoję, linksmomis nuotaikomis ir dainomis,
patraukėme link namų.

Sesė Renata