Antros Džoninės

(TIKROSIOS) DŽONINĖS

   Tai buvo skrupulingai suplanuota visuotinė sueiga. Tema tokia
keista, nes artėjo Joninės ir norėjome jas paminėti. O per sueigos
planavimą atsirado tokia mintelė, kad brolis Džonas from America atvyko
pas mus į Jonines. Tad turėjome ir Joną (br. Antanas) and Džon‘ą (br.
Andrius). Taip pat daugybę lietuvių liaudies vaidilučiu, būrėjų ir
šiaip jaunų lietuvaičiųJ
Sueiga vyko kaip visada, už Talšos ežero. Ten buvo ir LAUŽAS, ir
instrumentai. Žodžiu, buvo Joninės kaip reikiant. Buvo ir Rasos šventės
tradicijų ir būrimų, tokių kaip: vainikėlių pynimas ir metimas į medį,
būrimas iš vaško, iš gamtos gėrybių papuošalų darymas, taip pat
skautiškų žiedų darymasJ žodžiu, visko po truputį. Skambėjo liaudies
dainos ir klegėjo juokas…
Po to taip netyčiukais įvyko kankorėžių karas ir visi išsilakstėme
po mišką, gaudėmės, žaidėmės ir labai linksmai praleidome vakarąJ