Betliejaus Taikos Ugnelė

2007.12.20

Kaip ir praeitais
metais ir mūsų draugovė mielai prisijungė prie šios gražios akcijos. Jau
prieš kelias savaitėlės draugovės taryba rinkosi ir sprendė kur šįkart
nešti taikos ugnelę…

Ankstų gruodžio
dvidešimtosios rytą kelios sesutės (tarp jų buvau ir aš) keliavome į
traukinių, kur turėjo būti atvežta ugnelė, bet tik ten nuėjus
sužinojome tokią naujienėlę, kad nežinojai ar čia juoktis, ar čia
verkt- skautai, kurie turėjo įsėsti į traukinį Vilniuje ir vežti ją iki
pat Klaipėdos pavėlavo į traukinį! Visa laimė, kad LS sesė Astos
namuose vis dar degė ta pati taikos ugnelė, kurią iš vakaro perdavėme
Latvijos skautams! Tad labai greit nuvažiavome iki jos namų, užsidegėme
savo žibintus ir pradėjome savo estafetę su ugnele. O nešėme ją ir mūsų
mokyklą, ir į dienos centrus, ir jėzuitų mokyklėlę, jaunimo centriuką,
slaugos namus, šv. Ignaco ir šv. Jurgio bažnytėles…

Kaip ir praeitais metais buvo gera nudžiuginti kiekvieną žmogų,
kurį sušildydavo š ugnelė. Smagiausia buvo matyti vaikus ir senelius,
kurie taip nuoširdžiai džiaugėsi šia akcija. Bet visų geriausia buvo
reakcija tų žmonių, kurie gatvėje matydavo mus- keliaujančius po du- su
kažkokiu žibintu vidurį baltos dienos, kai nei tamsu, nei ką. :]

Sesė Dovilė