BTU – Betliejaus Taikos Ugnis

 (2008 gruodžio 18-21d.)

Taika – didžiausia vertybė…

Ši akcija Lietuvoje organizuojama jau ne pirmus metus. Jos
istorija prasidėjo nuo tada, kai Austrijos skautai, uždegę ugnele
Betliejuje, pradėjo ją dalinti po visa savo šalį. Galiausiai šis
šilumos ir šviesos dovanojimas plito ir po kitas šalis. Taip ši ugnis,
neužgesdama pasiekė ir mūsų tėvynę.
Mūsų žygis po Šiaulių miestą su žibaline lempa rankose prasidėjo
nuo traukinių stoties, kai iš Vilniaus atkeliavę skautai mums ją
perdavė. Buvo gražus LS, ŽSO ir Latvijos skautų susitikimas, kurio metu
galėjome pajusti bendryste, susikabindami rankomis ir visi kartu
giedodami giesmes. Po susitikimo visi patraukė savo keliais. Mūsų
Betliejaus ugnis apkeliavo nemažai punktų: kelias mokyklas, vaikų
jaunimo centrus, ŠVJC, ŠVŠC, ŠVKC, ŠU botanikos sodą, Šiaulių miesto
viešąją biblioteką, psichiatrinę ligoninę ir žinoma visas bažnyčias.
Tai buvo šauni patirtis, matant besidžiaugiančių žmonių veidus,
kurie noriai įsitraukė į šią akciją, užsidegdami žvakeles, taip
tikėdami, kad jose slypi ramybė, šiluma, šviesa, taika ir bendrystė.

Sesė Renata