Žvakučių uždegimo akcija

(2008 lapkričio 2d.)

Ši, visų Šventųjų dienos, akcija organizuojama jau ne vienerius
metus, tam, kad jos metu ant visų užmirštų ir niekam nereikalingų bei
apleistų kapų, butų uždegamos žvakės, taip pagerbiant mirusiuosius.
Šiais metais šioje gražioje akcijoje, dėl neaiškių priežasčių ar
organizacinių trūkumų, dalyvavo tik Žemaitijos skautų organizacijos
nariai. Susirinkę prie katedros, prisikrovę maišus žvakių ir degtukų,
patraukėme link senųjų kapinių. Ten susirinkę pasiskirstėme į kelias
grupeles. Buvo gera matyti degančius žiburėlius ir suprasti, kad
daugelis kapų dar yra lankomi, bet visgi dauguma iš jų jau yra pamiršti
ir niekieno nebelankomi. Buvo ramu, gera ir šilta…
Dar pavaikščioję po kapines, patraukėme link šv. Ignaco Lojolos
bažnyčios. Ten sudalyvavome jaunimo vakaro mišiose. Kartu giedojome,
šloviname Viešpatį, kai kurie šiaip sėdėjomeJ.
Vakarą ir naktį kartu praleidome Šiaulių vyskupijos šeimos centre.
Ten turėjome jaukų vakarą, kurio metu pasveikinome brolį Giešą su
27-uoju gimtadieniu, žiūrėjome skautiškąsias nuotraukas, filmus.
Galiausiai paryčiais nuėjome miegoti.
Ši akcija paliečia visus, taip skatindama net ne akcijos metu,
pastebėti apleistus kapus ir ant jų uždegti žvakutes.

Sesė Renata