Lietuvos skautų 90-metis

(2008 spalio 30d.)

Lygiai prieš 90 metų Lietuvoje įsikūrė pirmieji skautai. Ši gražų
jubiliejų paminint, Lietuvos skautai surengė gražų renginį, į kurį buvo
pakviesti ir Žemaitijos skautų organizacijos nariai.
Šis minėjimas prasidėjo nuo šv. mišių, kurios vyko šv. Ignaco
Lojolos bažnyčioje. Po jų nemaža skautų minia pajudėjo link miesto
savivaldybės, kurioje ir vyko visa oficialioji šio renginio dalis. Buvo
šaunu išvysti, jau brandaus amžiaus esančius, skautus, kurie dalijosi
savo patirtimi, taip pat išgirsti jaunimo atliekamų dainų. Mūsų
organizacijos nariai turėjo puikią progą, padaryti kompoziciją – „
Skautų „Aidą“ bevartant“. Buvo daug juokoJ. Po oficialiosios dalies visi
skautai galėjo pasivaišinti hole esančiais gardumynais, pabendrauti ar
susipažinti su kitais skautais.
Tai buvo paprasta ir šilta skautiška šventė, kurios metu mes
turėjome šaunią galimybę grįžti į praeitį, taip pat pasidžiaugi tuo,
kad ateityje sulauksime tikrai ne vieno tokio pat gražaus jubiliejaus.

Sesė Renata