Pasikeitė „Lokio“ skautų vyčių būrelio pirmininkas - Žemaitijos skautų organizacija