Pasikeitė Šatrijos vyresn. sk. būrelio pirmininkė - Žemaitijos skautų organizacija