Archyvas

Šaukiamas eilinis Visuotinis ŽSO Suvažiavimas

P R A N E Š I M A S
DĖL EILINIO VISUOTINIO ŽSO SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMO

Data: 2021 m. kovo 27 d.
Registracija: nuo 9.30 iki 9.55 val.
Suvažiavimo pradžia: 10.00 val.
Numatoma Suvažiavimo pabaiga: 14.00 val.
Vieta: nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems)
Dalyviai: visi ŽSO nariai nuo 14 metų, davę skauto įžodį bei susimokėję nario mokestį už 2020 metus.

Darbotvarkė:

 1. Vyriausiosios skautininkės įžanginė kalba
 2. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus pristatymas. Suvažiavimo eigos pristatymas.
 3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir balsavimo procedūrų pristatymas
 4. ŽSO Valdybos narių veiklos ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas
 5. ŽSO finansinės ir veiklos ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas
 6. ŽSO Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
 7. Kandidatų į ŽSO Mokymų skyriaus vadovo ir ŽSO Turto skyriaus vadovo prisistatymai
  ŽSO Mokymų skyriaus vadovo ir ŽSO Turto skyriaus vadovo rinkimai
 8. ŽSO Nario mokesčio nuostatų projekto pristatymas ir tvirtinimas
 9. ŽSO strategijos pirminis pristatymas
 10. Informacija dėl 1,2 % GPM skyrimo
 11. ŽSO renginių ir aktualijų pristatymas
 12. Suvažiavimo dalyvių iškelti klausimai

Būtina išankstinė registracija iki š. m. kovo 22 d. imtinai: REGISTRACIJA
Labai svarbu registruojantis nurodyti veikiantį el. paštą.

Užsiregistravę dalyviai gaus instrukciją, kaip prisijungti ir dalyvauti Suvažiavime.

Kandidatai apie savo norą kandidatuoti į Mokymų sk. vadovo ar Turto sk. vadovo pareigas turi pranešti el. paštu info@zemaitijosskautai.lt iki š. m. kovo 22 d. imtinai.

Su ŽSO Valdybos narių veiklos, ŽSO finansinės ir veiklos, ŽSO Kontrolės komisijos ataskaitomis, Nario mokesčio nuostatų projektu bei balso teisę turinčių ŽSO narių skaičiumi bus galima susipažinti ŽSO vidiniame tinklapyje nuo š. m. kovo 8 d.

Klausimus Valdybai prašome atsiųsti el. paštu info@zemaitijosskautai.lt iki š. m. kovo 15 d. imtinai.

ŽSO valdyba